medarbfoto

Velkommen til CEB
Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse

CEB er en del af Herning Kommune og løser opgaver i tilknytning til Herning Kommunes Beskæftigelsesindsats. CEB støtter borgere til at fastholde jobbet og hjælper borgere til bedst mulig selvforsørgelse. Aktiviteterne er organiseret i to driftsenheder:

I CEB - Sygefravær & Jobfastholdelse har vi samlet alle opgaver der vedrører støtte til borgere der er helt eller delvis sygemeldt fra job. Start og opfølgning på sygedagpengesagen, undervisnings- og aktivitetstilbud, virksomhedspraktik, sundhedsfaglig rådgivning og meget andet samlet i en forløbsplan for den enkelte borger. Gennem samling af alle opgaverne har vi sikret mulighed for en tidlig, koordineret og kompetent indsats.

CEB - Særlige Tilbud udgør en række selvstændige tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik og Serviceloven. Her har vi udviklet særlige Beskæftigelsestilbud til veldefinerede målgrupper. Tilbuddene vedrører både borgere på kontanthjælp, ledighedsydelse, førtidspension og borgere i ressourceforløb. Tilbuddene er i høj grad virksomhedsrettede, hvorfor virksomhedspraktikker udgør en væsentlig del af paletten. Men vi har også adskillige interne værksteder, der kan fungere som træningsbaner inden eksterne praktikker, og som kan sikre, at en aktivitetsplan kan starte op uden ventetid.

Vore opgaver spænder vidt, men et aspekt går igen alle steder: Borgerinddragelse er et nøglebegreb i alle aktiviteter og i hele forløbet - fra første kontakt, undervejs i forskellige forløb og afslutningsvis.


Læs det seneste nyhedsbrev om Sygefravær & Jobfastholdelse ... HER ...

Ny kortfilm om CEB’s sygedagpengeopfølgning – link til den er HER ...

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag.
Ankestyrelsen har ændret praksis... læs mere ...

Fast Track-sporet - hurtigt tilbage fra sygefravær
... læs mere ...

Aktivt og synligt beredskab
I kontanthjælpsreformen er det fastlagt at kommunerne skal have et aktivt og synligt beredskab, som kan hjælpe ... læs mere ...